Lagtexten logo

1E. Paket ABC Plus

Lagtext + Förordningar + Föreskrifter (1A+1B+1C) + redovisning av gjorda ändringar under föregående år. Dessutom två särskilda utsändningar under maj och augusti av de senaste ändringarna under året.

Utgåva:
2022-01-01
Format:
Antal sidor:
Pris:
890 kr exkl. moms och frakt

För detaljerad innehållsbeskrivning se:

1A
1B
1C