Lagtexten logo

2. Kompendium: Om Miljöbalken

Utgåva:
2021-01-01
Format:
A4
Antal sidor:
189
Pris:
250 kr exkl. moms och frakt

Innehåll:

Första upplagan till kompendiet gavs ut av Miljöbalkskommittén – en statlig kommitté som ansvarade för utbildningen av miljöbalken då lagen trädde ikraft den 1 januari 1999. Denna upplaga bygger på de ursprungliga texterna. Innehållet revideras successivt i de delar där lagen ändras. Dessutom kompletteras texten med vissa klargörande rättsfall.

Texten följer i stort lagens kapitelindelning.

Skriften har ett sökordsregister