Lagtexten logo

1A. Miljöbalken

Miljöbalken och dess övergångsbestämmelser och andra lagar

Utgåva:
2022-01-01
Format:
A4
Antal sidor:
132
Pris:
190 kr exkl. moms och frakt

Sammanställningen har kompletterats med ett sakordsregister som omfattar
hela miljölagstiftningen dvs miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter.

Innehåll:

 • Miljöbalken (1998:808)
 • Lag (1998:811) om införande av miljöbalken
 • Lag (1998:812) om vattenverksamhet
 • Lag (1998:813) om införande av lagen om vattenverksamhet
 • Lag (1999:673) om skatt på avfall
 • Lag (1998:814) om gaturenhållning och skyltning
 • Lag (1999:381) om åtgärder angående allvarliga kemikalieolyckor
 • Lag (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet
 • Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar
 • Förvaltningslagen (1986:223)
 • Klimatlag (2017:720)
 • Lag (1996:242) om domstolsärenden
 • 10 kap. Förorenade områden (Lydelse före 1 augusti 2007)

 • SAKORDSREGISTER för lagarna, förordningarna och föreskrifterna