Lagtexten logo

Bygglagstiftningen

 • Lagtextens byggregler
  PBL, PBF, BBR och andra bestämmelser som styr den fysiska planeringen och byggandet med sakordsregister

Miljölagstiftningen

 • 1A. Miljöbalken
  Miljöbalken och dess övergångsbestämmelser och andra lagar
 • 1B. Förordningar
  Förordningar hörande till miljöbalken m.m.
 • 1C. Föreskrifter
  Föreskrifter och råd till miljöbalken m.m.
 • 1D. Paket ABC
  Lagtext + Förordningar + Föreskrifter (1A+1B+1C) + redovisning av gjorda ändringar under föregående år
 • 1E. Paket ABC Plus
  Lagtext + Förordningar + Föreskrifter (1A+1B+1C) + redovisning av gjorda ändringar under föregående år. Dessutom två särskilda utsändningar under maj och augusti av de senaste ändringarna under året.