Lagtexten logo

Om Lagtexten AB

Lagtexten AB bildades 2002 som en direkt fortsättning på den statliga miljöbalksutbildningen som bedrevs i samband med miljöbalkens ikraftträdande 1999.

Lagtexten AB är ett helt fristående företag som nu sammanställer och uppdaterar både miljö- och bygglagstiftning.

Om du har förslag till förbättringar eller upptäcker direkta felaktigheter eller andra brister är jag mycket tacksam att du hör av dig till lagtexten@telia.com.

Göran Ekblad