Lagtexten logo

Beställ

Artiklar
exkl. frakt och moms (6%) För varje produkt ges
10 % rabatt ≥ 10 ex
20 % rabatt ≥ 20 ex
Bygglagstiftningen Pris Antal
Lagtextens byggregler (utgåva 2021-08-01)
PBL, PBF, BBR och andra bestämmelser som styr den fysiska planeringen och byggandet med sakordsregister
450 kr
exkl. frakt och moms (6%) För varje produkt ges
10 % rabatt ≥ 10 ex
20 % rabatt ≥ 20 ex
Miljölagstiftningen Pris Antal
1A. Miljöbalken (utgåva 2022-01-01)
Miljöbalken och dess övergångsbestämmelser och andra lagar
190 kr
1B. Förordningar (utgåva 2022-01-01)
Förordningar hörande till miljöbalken m.m.
350 kr
1C. Föreskrifter (utgåva 2022-01-01)
Föreskrifter och råd till miljöbalken m.m.
270 kr
1D. Paket ABC (utgåva 2022-01-01)
Lagtext + Förordningar + Föreskrifter (1A+1B+1C) + redovisning av gjorda ändringar under föregående år
720 kr
1E. Paket ABC Plus (utgåva 2022-01-01)
Lagtext + Förordningar + Föreskrifter (1A+1B+1C) + redovisning av gjorda ändringar under föregående år. Dessutom två särskilda utsändningar under maj och augusti av de senaste ändringarna under året.
890 kr
2. Kompendium: Om Miljöbalken (utgåva 2021-01-01)
250 kr

Beställare

Beställare
Leveransadress
Ange alltid en gatuadress om du bedömer att beställningen överstiger två kilo
Faktureringsadress
Om den avviker från leveransadressen
Meddelande