Lagtexten logo

Här kan du beställa

Lagtextens Byggregler version 2022-08-01 är den senaste. Någon ny upplaga kommer inte till nyår eftersom inga ändringar har skett.

 

2023 års upplaga av miljölagstiftningen blir klar i slutet av januari. Du kan göra din beställning redan nu.

 

 

 

 

 

  • När du klickar på SKRIFTERNA ovan eller på de olika titlarna nedan kommer du till respektive skrifts innehåll och aktualitet.
  • Lagtexten AB är ett företag som ger ut sammanställningar av miljö- och bygglagstiftningen och kompendier som behandlar miljölagstiftning. Vi har idag sju olika skrifter.
  • Lagar, förordningar och föreskrifter av miljölagstiftningen uppdateras varje år med nytryck varje årsskifte.
  • Byggreglerna och kompendierna i miljölagstiftningen trycks i mindre upplaga och kan därför uppdateras kontinuerligt