Lagtexten logo

Kontoret har stängt till den 18 nov.

Byggreglerna kan också beställas på nätet från Byggtjänst AB

Nu kan du beställa

2019 års upplaga av miljölagstiftningen

och

Lagtextens uppdaterade version av Byggregler 19-06-15

 

 

  • När du klickar på SKRIFTERNA ovan eller på de olika titlarna nedan kommer du till respektive skrifts innehåll och aktualitet.
  • Lagtexten AB är ett företag som ger ut sammanställningar av miljö- och bygglagstiftningen och kompendier som behandlar miljölagstiftning. Vi har idag sju olika skrifter.
  • Lagar, förordningar och föreskrifter av miljölagstiftningen uppdateras varje år med nytryck varje årsskifte.
  • Byggreglerna och kompendierna i miljölagstiftningen trycks i mindre upplaga och kan därför uppdateras kontinuerligt