Lagtexten logo

Här kan du beställa

2017 års upplaga av miljölagstiftningen

 

och Lagtextens  Byggregler 17-07-01 med BBR 25 och PBL-PBF m.m.

 

 

 

  • När du klickar på SKRIFTERNA ovan eller på de olika titlarna nedan kommer du till respektive skrifts innehåll och aktualitet.
  • Lagtexten AB är ett företag som ger ut sammanställningar av miljö- och bygglagstiftningen och kompendier som behandlar miljölagstiftning. Vi har idag sju olika skrifter.
  • Lagar, förordningar och föreskrifter av miljölagstiftningen uppdateras varje år med nytryck varje årsskifte.
  • Byggreglerna och kompendierna i miljölagstiftningen trycks i mindre upplaga och kan därför uppdateras kontinuerligt